Hur fungerar fördelningen av rätterna?

Det finns vissa geografiska delar där vi gör ett urval på vilken rätt det blir, men generellt sätt så är det helt och hållet slumpen som avgör.

Vi tar alla som anmält sig till cykelfesten och använder en slumpgenerator som skapar ett decimaltal med åtta decimaler. Utifrån det urvalet sorterar vi och skapar olika listor beroende på maträtt.